Comitè organitzador

"Persones i entitats que formen el Comitè Organitzador."
#mestimolamama